Tarieven

 

Ons kantoor staat voor betaalbare rechtsbijstand door specialisten aan particulieren, ideële organisaties en ondernemingen. Daarom geven wij gratis eerstelijnsadvies. Wij werken met het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoegingen). Kom hiervoor in aanmerking (zie hieronder) of heb je een rechtsbijstandverzekering, dan zijn de kosten zeer beperkt. 

 

Gratis advies

In juridische geschillen spelen termijnen een belangrijke rol. Studenten krijgen vaak te maken met beslissingen waartegen zij zich slechts binnen 2, 4 of 6 weken mogen verzetten. Het is daarom belangrijk dat studenten snel informatie kunnen krijgen over hun mogelijkheden. Daarom bieden wij altijd in ieder geval een gratis eerste advies. Dus bij twijfel bellen!

Recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand/toevoeging. Afhankelijk van jouw inkomen kom je in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand:

√  Je betaalt dan meestal slechts een eigen bijdrage van € 143,- voor de gehele dienstverlening; ook bij een procedure. De overheid betaalt de rest.

√  Kom je in aanmerking voor bijzondere bijstand, dan heb jij helemaal geen kosten.

Wanneer je een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat. Je komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als je aan een aantal voorwaarden voldoet:

√  Je mag niet te veel verdienen: max. € 26.000,- euro belastbaar inkomen over 2014.

√  Je mag niet te veel vermogen hebben: max. € 21.139,- euro spaarvermogen, de waarde van een eigen woning telt niet mee.

De website van de Raad voor Rechtsbijstand bevat meer informatie over de regels over het recht op een toevoeging en overzichten: www.rechtsbijstand.nl 

Rechtsbijstandverzekering: vrije advocaatkeuze

Als je – al dan niet via jouw ouders – een rechtsbijstandsverzekering hebt, dan heb je recht op vrije advocaatkeuze.

Het Europees Hof heeft op 7 november 2013 bepaald dat bij een procedure het recht op vrije advocaatkeuze bestaat. Dat betekent dat je bij een procedure jouw eigen advocaat kunt kiezen.

Je hoeft geen genoegen te nemen met een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar. Heb je een rechtsbijstandsverzekering, laat het ons weten. De rechtsbijstandverzekeraar vergoedt namelijk alle kosten. Onze dienstverlening voor jou dan gratis.

Uurtarieven

Kom je niet in aanmerking voor een toevoeging en heb je geen rechtsbijstandverzekering, dan werken wij op basis van een uurtarief. Wij berekenen geen kantoorkosten.