Arbeidsrecht

 

Daar waar mensen samenwerken kunnen conflicten ontstaan. Soms kunnen die worden voorkomen door zaken goed te regelen en vast te leggen, in andere gevallen is dat onvoldoende of zijn er andere redenen waarom de werkgever of de werknemer wil dat de wegen scheiden. De belangen voor de werkgever en de werknemer(s) zijn over het algemeen groot. Een goede inventarisatie van de problematiek en doortastend handelen zijn cruciaal. De ervaring leert dat werkgevers en werknemers het op prijs stellen als zij grip krijgen op het proces en begrijpen wat juridisch wel of juist niet relevant is. Vertrouwen in een goede samenwerking is belangrijk om tot een goed resultaat te komen.

Honoré Advocaten is gespecialiseerd in het brede terrein dat het arbeidsrecht bestrijkt. Wij hebben jarenlange ervaring met een grote variëteit aan arbeidszaken, van cao-kwesties en medezeggenschap tot reorganisaties en ontslagzaken. Honoré Advocaten heeft een goede naam in de markt en heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk. Doelstelling is om tenminste dezelfde kwaliteit te kunnen bieden als de grote gespecialiseerde kantoren maar dan in mensenmaat, en tegen concurrerende tarieven.

Voorbeelden van onderwerpen waarmee Honoré Advocaten zich bezighoudt:
– Individueel en collectief ontslag
– Opstellen (flexibele)arbeidsovereenkomsten
– Collectieve arbeidsvoorwaarden(regeling)
– Concurrentiebeding
– Ziekte en arbeidsongeschiktheid
– Overgang van onderneming
– cao (waaronder algemeen verbindend verklaring)
– Statutair bestuurder, managementovereenkomst, bonusregelingen
– Overeenkomst van opdracht
– ZZP’ers
– Arbeidsongeschiktheid, ziekte, re-integratie
– Is een besluit advies- of instemmingsplichtig (OR), inclusief begeleiding van het advies- of instemmingstraject.

Voor meer informatie of een kennismaking, neemt u gerust contact op met Rolf Bindels .