HBO & WO

HBO & WO
Hogeschool Utrecht aansprakelijk voor studievertraging

HU schiet tekort voor de opleiding BMH

De rechtbank heeft op 2 maart 2016 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde rechtszaak over de aansprakelijkheid van de Hogeschool Utrecht (HU)...
Bindend studieadvies ziekte Sarcoidose

Bindend Studieadvies bij ziekte Sarcoïdose onterecht

Het College van Beroep van de Examens van de Hogeschool Utrecht heeft op 22 december 2015 uitspraak gedaan in een door Honoré Advocaten gevoerde...
Geschillenadviescommissie

De procedure bij de Geschillenadviescommissie

De Geschillenadviescommissie (GAC) brengt advies uit aan de universiteit of hbo-instelling. De GAC adviseert over klachten of beroepschriften die niet door de Examencommissie of...
CBHO

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO)

Tegen besluiten van het College van Bestuur en College van Beroep voor de Examens kan hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep...
College van Beroep voor de Examens

College van Beroep voor de Examens in het HBO en WO

Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) is elke hogeschool en universiteit verplicht om een college van beroep...
uitschrijving in het HBO en WO

Uitschrijving in het HBO en WO

Er bestaan veel misverstanden bij studenten omtrent de gevolgen ingeval van (tussentijdse) uitschrijving. Dit leidt met regelmaat tot hoge kosten bij studenten, die zij...
Schorsing in het HBO en WO

Schorsing in het HBO en WO

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) biedt universiteiten en hbo-instellingen de mogelijkheid om voorschriften te geven en maatregelen te nemen...
Bindend studieadvies in het HBO en WO

Bindend studieadvies in het HBO en WO

Het is de schrik van menig beginnend student in het hoger onderwijs: het (negatief) bindend studieadvies. Zolang de propedeuse nog niet behaald is kan...
Fraude en plagiaat in het HBO en WO

Fraude en plagiaat in het HBO en WO

Fraude en plagiaat zijn van alle tijden en komen niet alleen onder studenten voor. In de recente geschiedenis zijn er in de journalistiek met...
Examens en tentamen HBO en WO

Examen en tentamens in het HBO en WO

Tentamens en examens vormen een integraal onderdeel van elke studie in het hoger onderwijs. Doorgaans verlopen toetsen zonder problemen, maar steeds vaker zijn studenten...