MBO

MBO
Commissie van Beroep

De Commissie van Beroep voor de Examens

Een klacht over een MBO-instelling kan een student indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Heeft de school geen klachtenregeling? Dan kan de student de klacht...
Extra kosten in het MBO, HBO en WO

Extra kosten

Veel onderwijsinstellingen brengen niet alleen collegegeld bij studenten in rekening maar belasten studenten ook met diverse extra kosten. Hierbij valt te denken aan excursiegelden, vastrechtpractica,...
Studievertraging en schadevergoeding

Studievertraging en schadevergoeding

De laatste jaren is veel te doen geweest om studievertraging en schadevergoedingen aan studenten. Zowel de Hogeschool van Amsterdam (HvA), Universiteit van Amsterdam (UvA)...
Schorsing, verwijdering en uitschrijving in het MBO

Schorsing, verwijdering en uitschrijving in het MBO

Scholen hebben een scala aan bevoegdheden die zien op de (tijdelijke) beëindiging van de opleiding. Zo kan een school door de onderwijsovereenkomst te beëindigen...
bindend-studieadvies-mbo

Bindend studieadvies in het MBO

Op grond van de wet en de onderwijsovereenkomst zijn scholen verplicht deugdelijk onderwijs aan te bieden aan studenten. Als een student studieachterstand opbouwt is...
Examens in het MBO

Examens in het MBO

Vanaf het studiejaar 2016 – 2017 gaat er veel veranderen in het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De belangrijkste veranderingen zijn de invoering van de...
Stage, begeleiding, overeenkomst en vergoeding in het MBO

Stage, stagebegeleiding en de stageovereenkomst in het MBO

In het middelbaar beroepsonderwijs is de stage een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het middelbaar beroepsonderwijs staat bekend als zeer stageintensief.  Voor aanvang van...
fraude en plagiaat in het MBO

Fraude en plagiaat in het MBO

Fraude en plagiaat zijn van alle tijden en komen niet alleen onder studenten voor. Plagiaat kwam zelfs bij de oude Grieken en Romeinen al...
Toelating, inschrijving en de overeenkomst MBO

Toelating, inschrijving en de onderwijsovereenkomst in het MBO

De toelatingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding. Een student kan zich inschrijving...