Onderwijsrecht

 

Wij zijn advocaten gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Wij komen op voor studerend Nederland, zowel op individueel als collectief niveau. Samen met het Landelijk Studenten Rechtsbureau en het Interstedelijk Studenten Overleg staan wij voor het recht op onderwijs.

Individuele zaken

Bindend studieadviezen, fraude bij tentamens, waardeloze diploma’s, hogescholen die excessieve kosten rekenen, de kranten staan er vol mee. Wij zijn experts op het gebied van onderwijsrecht en verlenen jaarlijks bijstand aan honderden studenten op het gebied van toelating en verwijdering, toetsing, examinering en studievertraging. Wij zijn bekend met de procedure bij de Geschillenadviescommissie, de Commissie van Beroep voor de Examens,het College van Beroep voor de Examens en het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Zo nodig leggen wij de zaak ook voor aan de civiele rechter.

Collectieve zaken

Wij staan landelijk bekend om collectieve procedures met sterke publicitaire uitstraling tegen verschillende onderwijsinstellingen. De collectieve procedures worden gevoerd voor tientallen tot honderden studenten. Recente voorbeelden zijn de procedures tegen de:

Samenwerking

Samen met de grootste studentenorganisaties, het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), maken wij ons sterk voor de rechten van studenten. Daarnaast begeleiden wij faculteitsraden en medezeggenschapsraden van verschillende onderwijsinstellingen en verzorgen wij met regelmaat cursussen over het onderwijsrecht.